Dijital GazeteEkonomiKapSektörel

Milpa’dan haber ve söylentilere ilişkin açıklama

Milpa Ticari ve Sınai Ürünler Pazarlama Sanayi ve Ticaret A.Ş’de haber ve söylentilere ilişkin açıklama yapıldı.

Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) yapılan açıklamada şu bilgiler paylaşıldı:

“Şirketimiz Yönetim Kurulu; 18.07.2022 tarihli ve 2022/14 sayılı toplantısında, özetle; şirketimizin aktifine kayıtlı İstanbul İli Pendik İlçesindeki Ömerli Arazisi”nin satış ve devrine yönelik görüşmeler kapsamında akdedilen kesin ve bağlayıcı nitelikte herhangi bir sözleşmenin mevcut olmadığı; bu kapsamda konuya ilişkin olarak yapılabilecek bir özel durum açıklamasının piyasa katılımcılarının farklı yorum ve değerlendirmelere ulaşmasına imkan verebilecek nitelikte olduğu ve mevcut koşullar ile yapılacak bir özel durum açıklamasının şirketimizin meşru çıkarlarına zarar verebileceği dikkate alınarak; şirketimizin meşru çıkarlarının korunması amacıyla ve erteleme süresince bu bilgilerin gizliliğinin korunması için gerekli tüm tedbirler alınmak suretiyle; Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-15.1 sayılı ‘Özel Durumlar Tebliği’nin (“Tebliğ”) 6 ncı maddesi  ile ‘Özel Durumlar Rehberi’nin (“Rehber”) konuya ilişkin hükümleri kapsamında; söz konusu içsel bilginin kamuya açıklanmasının ertelenmesine karar vermiştir.

Konuyla ilgili olarak bazı basın-yayın organlarında mezkûr arazinin satış ve devrine ilişkin haberlere yer verildiği görülmüş olup söz konusu haber veya söylentilerin, yukarıda Şirketimiz Yönetim Kurulu Kararıyla ertelenen bilgilere ilişkin olması nedeniyle; Tebliğ’in 9 uncu maddesinin 2 nci fıkrası uyarınca aşağıdaki açıklamanın yapılmasında fayda mülahaza edilmiştir:

Şirketimiz aktifine kayıtlı İstanbul İli Pendik İlçesindeki “Ömerli Arazisi”nin satış ve devrine yönelik olarak görüşmeler bulunmakta olup mevcut durumda satış ve devre ilişkin akdedilmiş kesin ve bağlayıcı nitelikte bir sözleşme bulunmamaktadır. Sonraki dönemlerde gerçekleştirilecek görüşmeler ve yapılacak değerlendirmelere göre kamuya açıklanması gereken hususlarda, Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-15.1 sayılı ‘Özel Durumlar Tebliği’ (“Tebliğ”) hükümleri kapsamında ayrıca açıklama yapılacaktır.”

Hibya Haber Ajansı

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.