GüncelGündem

Öğretmenler ‘meslek kanunu’ istiyor

TES Kocaeli 1 Nolu Şube, Öğretmenlik Meslek Kanunu’nun bir an önce yasalaşmasını talep ederek “Kapalı kapılar arkasında süreç yürütülmesini kabul etmiyoruz”dedi

Öğretmenler ‘meslek kanunu’ istiyor

TES Kocaeli 1 Nolu Şube, Öğretmenlik Meslek Kanunu’nun bir an önce yasalaşmasını talep ederek “Kapalı kapılar arkasında süreç yürütülmesini kabul etmiyoruz”dedi

Türk Eğitim Sen, Öğretmenlik Meslek Kanunu’nun bir an önce yasalaşması adına Valilik’te bulunan İl Milli Eğitim Müdürlüğü önünde basın açıklaması gerçekleştirdi.

Öğretmenler ‘meslek kanunu’ istiyor
Öğretmenler ‘meslek kanunu’ istiyor

 

Üyelerin yoğunlukla katıldığı açıklamaya Türk Sağlık Sen Şube Başkanı Ömer Çeker ve Diyanet Vakıf Sen Kocaeli Şube Başkanı Mehmet Ali Karadaşlı da destek verdi. Açıklamayı Türk Eğitim Sen 1 Nolu Şube Başkanı Yaşar Şanlı okudu. Açıklama öncesinde fiyatı oldukça yükselen ayçiçek yağı ve çamaşır deterjanı kostümü giyen öğretmenler, küçük bir mizansen sergiledi.

‘EKSİ ZAM ALIYORUZ’

Şanlı açıklamasında “TÜİK’in yersen enflasyon oranları aylık yüzde 3.51, yıllık yüzde 21.31 şu halde bile ocak ayında yetkili Konfederasyontarafından imzalanan zam oranlarının 2,5 katı enflasyon farkı alacağız. Bu bir utançtır. Enflasyon kadar zam, sıfır zamdır. Hatta alım gücünün düşmesi ile birlikte eksi zamdır.Hazine ve Maliye Bakanlığı yeniden değerleme oranlarını yüzde 36,2 olarak belirledi.

Öğretmenler ‘meslek kanunu’ istiyorÖğretmenler ‘meslek kanunu’ istiyor
Öğretmenler ‘meslek kanunu’ istiyor

 

Buna göre vatandaştan alınacak vergi, resim ve harçlar yüzde 36,2 oranında zamlanacak. Bir tarafta memur ve emeklilere yüzde 5+7 zam yapılırken diğer tarafta vergilerin yüzde 36,2 artması büyük bir tezat içeriyor. Vergi öderken yüzde 36,2 zamla karşılaşıyoruz ama cebimize giren para sadece yüzde 5+7 artıyor. O da resmi olarak yüzde 20’lere dayanmış enflasyon kadar bile değil” dedi.

‘ZARURİ DEĞİL HAYATİDİR’

Şanlı, “Verirken cimri alırken bonkör olunca çalışanların bir cebine girmeden öbür cebinden fazlasıyla geri alınan zamlarla karşılaşıyoruz. Dolayısıyla sürekli değer kaybeden memur maaşının da yeniden değerlemeye ihtiyacı var. Bu noktadan bakınca kamu çalışanlarının gelirlerinin erimemesi için makul olan oranın en az yeniden değerleme oranı olan yüzde 36,2 olması gerekiyor. İşte bu yüzden biz, ‘Nimette de külfette de adalet’ diyoruz. Bu adaletin sağlanması için derhal maaşlara 1000 TL seyyanen zam ve ayrıca yüzde 3 enflasyon zammının üzerine refah payı istiyoruz.Ekonomik koşulların sabit bir maaşla geçinen emek insanlarını derinden sarstığı bu günlerde ek zam zaruri değil; hayatidir. Ülke ekonomisinin, yerli üretimin, işsizliğin tek çaresi de budur” diye konuştu.

‘SEYYANAN ZAM KIRMIZI ÇİZGİMİZ’

“Türk Eğitim Sen yaşadığı toprakların insanını tanıyan dilinden anlayan sorunlarına bilgiyle olduğu kadar şefkatle yaklaşan özgün bir sivil toplum kuruluşudur” diyen Şanlı sözlerini şöyle sürdürdü:“Bundan dolayı diyoruz ki; emeği ile geçinen memur, emekli ve işçilerin enflasyon ve birincil tüketim malzemeleri karşısında bu duruma gelmemesi için toplu sözleşme görüşmeleri sırasındaki yüzde3 refah payı ile 1000 TL seyyanen zammın, neden kırmızı çizgimiz olduğu bugünlerde daha net anlaşılmıştır. Şimdi tekrar haykırıyoruz, ek zam hemen şimdi, Refah payı hemen şimdi, güncelleme ile 1500 TL seyyanen zam hemen şimdi. Buradan bu utanca sebep olan çalışanın yanında değil işverenin yanında saf tutanlara karşı tavır bellidir. Onu da eğitim çalışanlarının vicdanına bırakıyorum.”

‘OLDU-BİTTİNİN KARŞISINDAYIZ’

Türk Eğitim-Sen olarak mesleğin saygınlığını artıran ve mesleğin statüsünü sağlam bir zemine kavuşturacak bir meslek kanunu talebimizi yıllardır ortaya koyuyoruz. Bu doğrultuda Meslek Kanunu’nu desteklediğimizi ifade etmiştik. Tabi bu desteğimiz, devlet memuru olmamız hasebiyle sahip olduğumuz mevcut hak ve kazanımlarımızın baki kalması kaydıyla olacaktır. Öte yandan hazırlıkları tamamlandığı söylenen Meslek Kanunu’nun eğitimin paydaşlarıyla henüz paylaşılmamış olmasını da anlayabilmiş değiliz. Kapalı kapılar arkasında süreç yürütülmesini kabul etmiyoruz. Meslek Kanunu’nun bir an önce paydaşlar ve kamuoyu ile paylaşılması noktasında Bakanlık’tan bir an önce adım atmasını istiyor bir oldu-bittinin karşısında duracağımızı ifade ediyoruz.

‘DERHAL YASALAŞMALI’

Şanlı son olarak “Meslek kanunu TBMM gündemine getirilmeli ve derhal yasalaşmalıdır. Ümit ediyoruz ki Meslek Kanunu ile birlikte mesleğimizin muhatap olduğu mevzuat parçalı olmaktan kurtarılacaktır. Daha önce de defalarca ifade ettiğimiz gibi; Türk Eğitim Sen olarak mesleğin statüsü sağlam ve yasal bir zemine kavuşturacak, öğretmenlik mesleğinin saygınlığını artıracak tedbir ve düzenlemeleri hayata geçirecek olan Meslek Kanunu’nu destekliyoruz. Ancak, mevcut hak ve kazanımlarımızı riske atacak gelişmelere karşı da gereken her türlü hukuki ve demokratik hakkımız kullanacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın” diyerek Meslek Kanunu’nda olmasını talep ettikleri hususlarıözetledi.

 

-Halen öğretmenler kadrolu, sözleşmeli, ücretli olarak üç modelle istihdam edilmektedir. Aynı işi yapan öğretmenlerin farklı statüde istihdamı hem eğitimimize vurulan bir darbedir hem de öğretmenlik mesleğinin geleceğini zedelemektedir. Bu noktada eğitim-öğretim hizmetlerinde tek istihdam modeli kadrolu öğretmen olmalıdır, öğretmenlerimiz öğretmen odalarında bölük pörçük edilmemelidir.

-Öğretmen atamaları KPSS puan üstünlüğüne göre, mülakat yapılmadan gerçekleştirilmelidir.

-Kariyer basamakları; 10 yıl öğretmenlik yapan UZMAN ÖĞRETMEN, 20 yıl öğretmenlik yapan BAŞÖĞRETMEN olarak düzenlenmeli ve kesinlikle sınavsız olmalıdır. Çünkü öğretmenlik sadece “Bilme” değil, “Bildiğini aktarma” mesleğidir ve bundan dolayı kariyer basamaklarında tek ölçüt, tecrübe yani hizmet yılı olmalıdır. Bu sürelere adaylık dönemi, askerlik süreleri, dershane ve özel okullarda geçirilen süreler dahil edilmelidir.

-Eğitim kurumlarına müdür ve müdür yardımcısı olarak atanacaklar sadece yazılı sınavla belirlenmelidir. Yazılı sınavla idareci olup, önceki yıllarda görevi bırakan idarecilere de tekraren hak verilmelidir. Yazılı sınav kazanarak atanmış olmak şartıyla atanmış olan okul müdürleri, eğitim öğretim hizmetleri sınıfında kalmak kaydıyla kadrolu olarak görev yapmalıdır.

-Okul idarecilerinin de öğretmenlerde olduğu gibi idareci olarak, iller arası tayin istemelerinin sağlanması için düzenlemeler yapılmalıdır.

-Başarı, üstün başarı belgeleri objektif kriterler belirlenerek uygulamaya geçmelidir.

-Mevcut ek ders saat ücretleri eğitim hizmetlerinin onuruna yakışır düzeyde değildir. Ek ders ücretleri %100 artırılarak öğretmelerin rahat bir nefes almaları sağlanmalıdır. Bu oran Destekleme ve Yetiştirme Kurs ücretlerine de aynı oranda yansıtılmalıdır.

-Tüm Eğitim çalışanlarının vergi dilimi yüzde 15’te sabitlenmelidir.

-Performans değerlendirmesi gibi öğretmenlerin çalışma azmini olumsuz etkileyecek sübjektif bir değerlendirme kesinlikle olmamalarıdır.

-Müdür, Müdür Başyardımcısı ve Müdür Yardımcısı olarak görev yapanların aylık karşılığı ve isteğe bağlı ek ders ücreti karşılığında derse girme zorunluluğu kaldırılmalıdır.

-Tüm öğretmenlerin aylık karşılığı ders saati 15 saat olmalıdır.

-Öğretim yılına hazırlık ödeneği ayrımsız bir şekilde tüm eğitim çalışanlarına verilecek şekilde düzenlenmelidir.

-657 sayılı DMK’nınEğitim Çalışanlarını ilgilendiren bütün hükümleri bu kanun içerisinde yer almalı, Eğitim Çalışanlarının her türlü istihdam, özlük, ödeme, disiplin, terfi, izin, atama iş ve işlemleri Meslek Kanunu içinde yer almalıdır.

-Anayasa ve DMK’nın iş güvencesi ile hükümleri kanun metninde mutlaka yer almalıdır.

-Elverişsiz koşulların hâkim olduğu bölgelerde görev yapan öğretmenlere brüt bir asgari ücret ile brüt iki asgari ücret arasında Zorunlu Hizmet Tazminatı ödenmelidir.

-Eğitim Fakültelerinin kontenjanları MEB tarafından belirlenmesi, belirlenen kontenjanlardan mezun olanların MEB tarafından istihdam zorunluluğu kanun kapsamında yer almalıdır.

-Anadolu Öğretmen Liselerinin tekrar açılması için düzenleme yapılmalıdır.

-Öğretmenliğe atananların AKS (Adaylık Kaldırma Sınavı) tabi tutulmaması için düzenleme yapılmalıdır. AKS kaldırılmalıdır.

-İl ve İlçe milli eğitim müdürleri, Milli Eğitim Müdür Yardımcıları ve Şube Müdürlerinin seçilmesi, yer değiştirmesi ve atanma usulleri ve illerdeki görev süreleri kanunla düzenlenmelidir.

-Nöbet ücretleri meslek kanununda düzenlenmeli, tutulan her bir nöbetin ücreti en az 6 saat olmak üzere verilmelidir. Nöbet isteğe bağlı olarak verilmeli ve kaç nöbet tutulursa tutulsun ücreti alınmalıdır.

-Eğitim çalışanlarının şiddete maruz kalmalarıdurumuna göre önleyici tedbirler ve caydırıcı müeyyideleri içeren düzenlemeler mutlaka Meslek Kanunu ile belirlenmelidir.

-3600 ek gösterge konusu mutlaka Meslek Kanunu ile düzenlenmelidir.

-Öğretmenlerin aile birliğinin sağlanamaması büyük bir sorundur. Yetersiz kontenjanlardan dolayı binlerce çocuk ana babasıyla birlikte yaşama, kişisel ve doğrudan ilişki kurma ve sürdürme hakkından mahrum bırakılmaktadır. Üstelik Anayasa’nın 41’inci maddesi ‘Aile, Türk toplumunun temelidir ve eşler arasında eşitliğe dayanır. Devlet, ailenin huzur ve refahı ile özellikle ananın ve çocukların korunması ve aile planlamasının öğretimi ile uygulanmasını sağlamak için gerekli tedbirleri alır, teşkilatı kurar’ der. Bu noktada Milli Eğitim Bakanlığı, hem Anayasa gereği hem de insani bir gereklilik olarak aile birliğini sağlamalı ve meslek kanunuyla güvence altına alınmalıdır.

– Bakanlığa bağlı tüm kurumlarda, öğretmenlerin atama ve nakil düzenlemeleri ile ehliyet ve liyakati esas alan yönetici atama sistemi mutlaka Meslek Kanunu’nda yer almalıdır. Böylelikle sürekli değiştirilen yönetmeliklerle sistemin içinden çıkılamaz duruma getirilmesi engellenmiş olacak, yazılı sınav başarısına göre adalet zemininde yürütülen atama süreçleriyle kişisel inisiyatifler sonlandırılmış olacaktır.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Reklam Engelleyici Algılandı

Lütfen reklam engelleyiciyi devre dışı bırakarak bizi desteklemeyi düşünün