Dijital GazeteEkonomiFinansFinansal Analiz

Piyasadan haberler

TTKOM…Sermayesinin tamamına sahip olduğumuz bağlı ortaklığımız TTNET A.Ş. (TTNET) Yönetim Kurulunun aldığı karar ile, TTNET’in fon kullanıcısı olacağı, sermaye piyasası mevzuatı başta olmak üzere, ilgili mevzuata uygun olarak gerekli prosedürlerin yerine getirilmesi ve tamamlanması kaydıyla, yetkilendirilen Varlık Kiralama Şirketi tarafından, vadesi en fazla 5 (beş) yıla kadar olmak üzere değişik vadelerde, Türk Lirası cinsinden, bir veya birden çok seferde, yurt içinde halka arz edilmeksizin tahsisli olarak ve/veya nitelikli yatırımcılara satış şeklinde toplam 2.000.000.000 TL (İki Milyar Türk Lirası) tutarını aşmayacak şekilde kira sertifikası ihracının/ihraçlarının gerçekleştirilmesine karar verilmiştir.

KLKIM…’’09.02.2022 tarihinde Kur Korumalı Mevduat hesabına bağlanan 78.030.050 TL’lik mevduatımız, 21.336.400 TL’lik faiz ve kur artışı ile vade bitiminde 99.366.450 TL’ye ulaşmış ve bu meblağ 08.08.2022 ve 09.08.2022 tarihlerinde 3 (üç) aylık Kur Korumalı Mevduat olarak uzatılmıştır. Ek olarak, 1 milyon USD karşılığı 17.970.400 TL, 08.08.2022 tarihinde 3 (üç) aylık Kur Korumalı mevduat hesabına dahil edilmiştir. T oplamda, Kur Korumalı Mevduat hesabına aktarılan tutar 117.336.850 TL olmuştur.’’

ORGE…Şirketin, İstanbul ilinde inşası devam etmekte olan Folkart Nefes Projesi’nin Elektrik Tesisat İşlerinin yapımına yönelik olarak verdiği 325.400,28 EUR+KDV ve 889.174,60 USD+KDV ve 22.109.505,72 TL+KDV tutarındaki teklifin kabul edildiği ve ihalenin Şirketimiz lehine sonuçlandığı İşveren Folkart Yapı San. Tic. A.Ş. tarafından Şirkete bildirilmiştir. İşveren ile sözleşme görüşmelerine başlanmıştır. İşin 365 günde tamamlanması planlanmaktadır.

KARYE…29.06.2022 tarihli “Finansal Duran Varlık Edinimi” başlıklı özel durum açıklamamızda belirtildiği üzere; Şirket, İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş. Greenone Yenilenebilir Enerji Girişim Sermayesi Yatırım Fonu’ndan (“Fon”) toplam kurulu gücü 10,38 MWp (*) Güneş Enerjisi Santrallerine (GES) sahip DGN SOLAR ENERJİ GİRİŞİM A.Ş. (“DGN”) hisselerinin %27,30’unu, Grup Şirketlerimizden olan Hun Yenilenebilir Enerji Üretim A.Ş. (“HUNER”) ise aynı tarihte %72,70’ini satın almıştır. DGN, kurulu gücü 8,12 MWp olan güneş enerjisi santrallerine sahip EKA ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC. A.Ş. (“EKA”) ve kurulu gücü 2,26 MWp olan güneş enerjisi santrallerine sahip MAKASCI ENERJİ ÜRETİM LTD.ŞTİ. (“MAKASCI”) paylarının tamamına (%100’üne) iştirak etmektedir. Şirketimiz ile HUNER arasında yapılan sözleşme gereği 2,26 MWp kurulu gücü olan GES’e sahip Makascı A.Ş., Fon’a yapılacak ödemelerin (borç bakiyesinin) tamamlanmasından sonra Şirketimizin iştiraki olacaktır. Bu şekilde 51,15 MWp kurulu güce sahip GES’lerden oluşan yenilenebilir enerji portföyümüzü kurulu gücü 2.26 MWp olan GES’in eklenmesiyle %4,4 büyüterek 53,41 MWp’e arttırmış olmaktayız. Şirketimiz web sayfasında (https://kartalenerji.com.tr/ ) yer alan ve günlük, aylık ve yıllık enerji üretimlerimizin takip edildiği sayaç, portföyümüze katılan yeni GES’lerin eklenmesiyle ilk fırsatta revize edilecektir. Şirketimiz istikrarlı büyüme hedefleri doğrultusunda faaliyetlerine devam edecektir.

HUNER…29.06.2022 tarihli “Finansal Duran Varlık Edinimi” başlıklı özel durum açıklamamızda belirtildiği üzere; Şirket İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş. Greenone Yenilenebilir Enerji Girişim Sermayesi Yatırım Fonu’ndan (“Fon”) toplam kurulu gücü 10,38 MWp DC (*) Güneş Enerjisi Santrallerine (GES) sahip DGN SOLAR ENERJİ GİRİŞİM A.Ş. (“DGN”) hisselerinin %72,70’ini, Grup Şirketlerimizden olan Kartal Yenilenebilir Enerji Üretim A.Ş. (“KARYE”) ise aynı tarihte %27,30’unu satın almıştır. DGN, kurulu gücü 8,12 MWp olan güneş enerjisi santrallerine sahip EKA ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC. A.Ş. (“EKA”) ve kurulu gücü 2,26 MWp olan güneş enerjisi santrallerine sahip MAKASCI ENERJİ ÜRETİM LTD.ŞTİ. (“MAKASCI”) paylarının tamamına (%100’üne) iştirak etmektedir. Şirketimiz ile KARYE arasında yapılan sözleşme gereği; EKA, Fon’a yapılacak ödemelerin (borç bakiyesinin) tamamlanmasından sonra, Şirketimizin iştiraki olacaktır. Bu şekilde; 58,5 MWp GES, 10,5 MW Biyokütle ve 26,1 MWp HES’ten oluşan toplam 95,1 MWp’lik yenilenebilir enerji portföyümüzü kurulu gücü 8,12 MWp olan GES’in eklenmesiyle halka arz taahhütlerimiz doğrultusunda %8,5 büyüterek 103,22 MWp’e arttırmış olmaktayız. Şirketimiz web sayfasında (http://www.hunyenilenebilirenerji.com/) yer alan ve günlük, aylık ve yıllık enerji üretimlerimizin takip edildiği sayaç, portföyümüze katılan yeni GES’lerin eklenmesiyle ilk fırsatta revize edilecektir. Şirketimiz istikrarlı büyüme hedefleri doğrultusunda faaliyetlerine devam edecektir.

KOZAL… Genel Kurul yetkisine sahip TMSF Kurulu 30.03.2022 tarih, 2022/159 sayılı Kararı ile Şirketimizin 2022 yılı içerisinde yapacağı bağışların üst sınırını, 31.12.2021 tarihli bilanço aktif toplamı olan 12.103.110.000 TL’nin % 4’üne tekabül eden (Büyük çoğunluğu Milli Eğitim Bakanlığına yapılacak Okul Bağışları.) 484.000.000 TL olarak belirlemiştir. 3 adet okul inşaatı 2021 yılında tamamlanıp, Milli Eğitim Bakanlığına teslim edilmiştir. 30 Haziran 2022 tarihi itibariyle inşaatı devam eden 5 adet okul için yapılan harcamalar (115.027.477.- TL harcama ve 205.015.282.-TL bu işler için ayrılan karşılık olmak üzere toplam 320.042.759.-TL ) ile birlikte Ülkemizde, faaliyetlerimizin devam ettiği yörelerdeki köylerin, okulların, hastanelerin, köy yollarının geliştirilmesi, iyileştirilmesi, eğitim ihtiyaçlarının karşılanması, desteklenmesi amacıyla yapılan bağışlar dahil toplam bağış ve yardım tutarı 326.142.255.- TL’dir. Son açıklanan 30.06.2022 tarihli bilançomuzdaki aktif tutarımız 13.869.811.000.- TL olup, yapılan bağış tutarları aktif varlıkların % 2,35’sidir.

GZNMI…Creastyle Expo Fuarcılık Hizmetleri A.Ş. 09 Ağustos 2022 tarihinde Söke Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından tescil edilerek, 250.000 TL sermaye ile kurulmuştur. Gezinomi taahhüt ettiği 250.000 TL sermayenin 1/4’ü olan 62.500 TL’yi tescil tarihinden önce ödemiştir. Bu işlem sonucunda şirketin %100 payına sahip olmuştur. Nakden taahhüt edilen payların geri kalan 187.500 TL kısmı ise yönetim kurulunun alacağı kararlara göre şirketin tescilini izleyen 24 ay içinde ödenecektir.

Kaynak A1 Capital
Hibya Haber Ajansı

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.