Dijital GazeteEkonomiFinansFinansal Analiz

Piyasadan haberler

EGSER…Dünyada ve Ülkemizde, 2020 yılı başından itibaren olumsuz etkileri halen devam eden Covid 19 pandemisi ile 2022 yılında patlak veren Rusya Ukrayna savaşının olumsuz sosyo-ekonomik etkileri ile beraber, tedarik zincirindeki bozulmalar paralelinde hammadde ve emtia fiyatlarının yükselmesi, enerji fiyatlarının kontrol edilemez yönde artmaya devam etmesi ve yüksek enflasyon nedeniyle, Şirketimiz ticari faaliyetleri olumsuz yönde etkilenmiştir. Genel ekonomik zorlayıcı etkilerin bertarafı maksadıyla, Şirketimiz genelinde tasarruf tedbirleri alınmıştır. Tasarruf tedbirlerinin alınması ve uygulanmasına karşın, seramik sektöründeki gerek dış pazar, gerekse iç pazardaki daralmanın giderek artması, siparişlerin azalması sebebiyle, tasarruf tedbirlerinin gözden geçirilmesine ve ilave tedbirler alınmasına ihtiyaç duyulmuştur. Bu kapsamda; Yukarıda belirtilen gerekçeler ve siparişlerin azalması sebebiyle, verimsiz ve üretim siparişi olmayan üretim hatlarının geçici olarak üretime kapatılmasına, burada çalışan personelin fabrikada belirlenecek diğer üretim faaliyetlerini yapmak üzere görevlendirilmesinin değerlendirilmesine, durdurulan faaliyetin bitim tarihinin Fabrika Müdürünün yazılı teklifi ve Genel Müdür’ün onayı ile belirlenmesine, Şirketin ticari faaliyetlerinin verimli olabilmesi için ilave tedbirlerin alınmasına, personel ile bilgi alışverişinde bulunulmasına, gerek ticari konularda gerekse personel konusunda tasarruf tedbirlerini yeniden gözden geçirilerek uygulanmasına, gerekli görüldüğü taktirde alınacak tasarruf tedbirleri hususunda kurum, kuruluşlarla bilgi alış verişinde bulunularak bilgilendirmelerin yapılmasına, personellere gerekli görülen bilgilendirmenin duyurulmasına ve tebliğine,Oy birliği ile karar verilmiştir.

ULKER…Kredi derecelendirme kuruluşu JCR Eurasia Rating, Ülker Bisküvi’nin uzun vadeli ulusal kurum kredi derecelendirme notunu “AA-(tr)” olarak revize etmiş, kısa vadeli ulusal kurum kredi derecelendirme notunu “J+1 (tr)”, görünümlerini ise “stabil” olarak belirlemiştir. JCR Eurasia Rating şirketimizin uzun vadeli, yabancı ve yerel para cinsinden uluslararası notunu “BB” görünümlerini ise “negatif” olarak belirlemiştir.”

ZOREN…Şirket, hakim ortağımız Zorlu Holding A.Ş. (“Zorlu Holding”) ve Wren House Infrastructure LP (“WH”) (KIA bağlı ortaklığı) arasında sermayesinin tamamına iştirak ettiğimiz Hollanda’da kurulu ZES N.V.’nin (“ZES”) çoğunluk payları ve Şirketimizin azınlık paylarının satışı ve Şirketimiz ile Kuwait Investment Authority (“KIA”) arasında 15 Mart 2018 tarihinde imzalanan kredi sözleşmesinin (“Kredi Sözleşmesi”) tadili hususlarında devam eden müzakerelere ilişkin 23 Eylül 2022 tarihinde bir açıklamada bulunulmuştu. 26 Eylül 2022 tarihi itibarıyla, belirtilen müzakereler sonuçlanmış ve anılan taraflar arasında çeşitli sözleşmeler imzalanmıştır.

KARTN…Şirket istihdam ettiği sendikalı personel ile ilgili Türkiye Selüloz Kağıt, Ağaç ve Mamulleri İşçileri Sendikası ile (Selüloz İş) yeniden 2 yıllık dönem için (01.09.2022-31.08.2024) sözleşme yapmak üzere 26.07.2022 tarihinden beri yürütülen görüşmeler neticesinde anlaşma sağlanamamış olup, mevzuat gereğince görüşmelerde resmi arabuluculuk safhasına geçilecektir

CONSE.. 02.09.2022 tarihli özel durum açıklamamız ile, Van Büyükşehir Belediyesi’nin 01.09.2022 tarihinde gerçekleştirdiği, 10 yıl süreli Gelir Paylaşım Modeli ile Güneş Enerjisinden Elektrik Üretim Santrali Yapımı/Kurulumu/İşletilmesi ve Sözleşme Sonunda Taşınmaz Üzerinde Yapmış Olduğu 4000kwe Güneş Enerji Santrali’nin Belediye’ye Devredilmesi işine ilişkin ihalesinde, bağlı ortaklığımız Tres Enerji Hizmetleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin (“Tres Enerji”) en iyi teklifi vermiş olduğu ve ihale kararının ilgili ihale mevzuatına göre, yetkili makamın onayına sunulduğu açıklanmıştır. Konu ihalenin 13.09.2022 tarihli yetkili makam kararıyla iptal edildiği 26.09.2022 tarihinde Tres Enerji’ye tebliğ edilmiştir.

Kaynak A1 Capital
Hibya Haber Ajansı

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir