Dijital GazeteGündemGüvenlikHukukTürkiye

Şanlıurfa Barosu, Said-i Nursi’nin mezarı için AİHM’e gidiyor

ŞANLIURFA – 12.07.2022 – HİBYA – Said-i Nurs-i’nin mezarının yerine ilişkin hukuki girişimlerinden sonuç alamayan Şanlıurfa Barosu, davayı AİHM’e taşımaya karar verdi.

Dosyayı takip eden avukatlardan Nurullah Küçükoğlu, Şanlıurfa Barosu’ndaki basın toplantısında yaptığı konuşmada, Said-i Nurs-‘inin kayıp naaşının bulunması için Şanlıurfa Valiliğine başvurduklarını söyledi. 

Küçükoğlu, Valiliğinin 18 Nisan 2019’da taleplerine yazılı cevap verdiğini belirterek, ”Valilik arşivinde konuyla ilgili herhangi bir bilgi ve belgeye rastlanılmadığı belirtilerek, anılan kurumlara da 3071 sayılı Dilekçe Kanunu ve ilgili mevzuat kapsamında baromuzca başvuru yapılabileceği ifade edilmişti.” dedi.

Nurs-i’nin naaşının Şanlıurfa’da kaybedilmesi sebebiyle, Urfa Valiliğinin idari olarak bu konuda sorumluluğu bulunduğunu savunan Küçükoğlu, ”Gerekli araştırmaların yapılması gerektiği halde maalesef Valilikçe bu konuda araştırma yapılmayarak, talebimiz reddedildi. Baromuzca Urfa Valiliği aleyhine Urfa 1. İdare Mahkemesi’ne 18 Haziran 2019’da idari işlemin iptali davası açıldı. Mahkeme aynı yıl 5 Temmuz’da vermiş olduğu kararda baromuzun dava açma bakımından işlem ile arasında menfaat bağının bulunmadığı gerekçesiyle açtığımız davayı ehliyet yönünden usulden reddetti.” bilgisini paylaştı.

Küçükoğlu, red kararı üzerine Gaziantep Bölge İdare Mahkemesi 4. İdari Dava Dairesi’ne yapmış oldukları istinaf sonrası, 15 Eylül 2020’de istinaf başvurularının kabul edildiğini ifade ederek, ”Şanlıurfa 1. İdare Mahkemesi’nin kararının ‘kamu kurumu niteliğinde bir meslek kuruluşu olan baroların aynı zamanda insan haklarının savunucusu olduğu ve kişi ya da kişilere karşı işlendiği iddia edilen suçların araştırılması hususunda başvuru yapma hakkının bulunduğu göz önüne alındığında Said-i Nursi’nin naaşının kaçırıldığı iddiasıyla kayıp naaşın yeriyle ilgili olarak yaptığı başvurunun reddine ilişkin işlemin iptali istemiyle açılan davada ehliyetli olduğu anlaşıldığından istinafa konu idare mahkemesi kararında hukuka uygunluk bulunmadığı’ gerekçesiyle kesin olarak oy birliğiyle bu kararı kaldırdığını kaydetti.” diye konuştu.

Konu AİHM’e taşınacak

İstinaf Mahkemesi’nin vermiş olduğu karar sonrasında Şanlıurfa 1. İdare Mahkemesi’nde yeniden görülen davada, adı geçen mahkemece, davanın esastan reddine karar verildiğini aktaran Küçükoğlu, şunları kaydetti:

”Esastan red kararı üzerine Gaziantep Bölge İdare Mahkemesi 4. İdari Dava Dairesi, yapmış olduğumuz istinaf sonrasında 16 Mayıs 2022’de istinaf başvurumuzun bu kez reddine yine kesin olarak karar vermiştir. Mevcut durumda baromuzca Anayasa Mahkemesi iç tüzüğüne göre Anayasa Mahkemesi’ne başvuru yapma olanağı bulunmadığından, baromuzca bahse konu İstinaf Mahkemesi kararı, titiz bir çalışma sonucunda Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne (AİHM) taşınacaktır. Burada bir başka husus da dava dosyası İstinaf Mahkemesi önündeyken, merhum Nurs-i’nin yasal mirasçısı adına aradıklarını belirten kimi avukatlar, bu konuda Nursu-i’nin vasiyeti olduğundan bahisle baronun bu davadan vazgeçmesi yönünde talepte bulunmuşlar ve gerekirse yasal mirasçıları adına davaya müdahale edeceklerini belirtmişlerdir. Her ne kadar ilgililer, herhalde kamuoyu nezdinde zor durumda kalmamak için resmi olarak davaya herhangi bir müdahalede bulunmamış olsalar bile, açmış olduğumuz davaya destek olmak yerine böyle bir teşebbüste bulunmalarını da esefle ve hayretle kamuoyunun dikkatine sunmak durumunda kalmış bulunmaktayız.”

Hibya Haber Ajansı

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir