Resmi Gazete başlıkları

 • GündemResmi Gazete

  Resmi Gazete başlıkları

  Resmi Gazete başlıkları–– Hâkimler ve Savcılar Kuruluna Ait Karar   YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ HÂKİMLER VE SAVCILAR KURULU KARARI –– Hâkimler ve Savcılar Kuruluna Ait Karar YÖNETMELİKLER –– Akdeniz Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği –– Gümüşhane Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği TEBLİĞLER –– Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No:…

  Devamını Oku »
 • GenelResmi Gazete başlıkları

  Resmi Gazete başlıkları

  Resmi Gazete başlıkları/Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Aile ve Toplum Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ YÖNETMELİKLER –– Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Aile ve Toplum Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği –– Antalya Bilim Üniversitesi İhale Yönetmeliği –– İstanbul Arel Üniversitesi İhale Yönetmeliği –– İstanbul Sağlık ve…

  Devamını Oku »
 • GündemResmi Gazete Başlıkları

  Resmi Gazete başlıkları

  Resmi Gazete başlıkları/Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan atamalar hakkında kararlar YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ –– Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Bazı Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Kararname Numarası: 70) CUMHURBAŞKANI KARARLARI –– Yiyecek ve İçecek Hizmeti Faaliyetlerinde Bulunan İşletmelere Koronavirüs Salgını Nedeniyle Verilecek Ciro Kaybı Desteği Hakkında…

  Devamını Oku »
 • GündemResmi Gazete başlıkları

  Resmi Gazete başlıkları

  Resmi Gazete başlıkları/Egzoz Gazı Emisyon Ölçme Cihazları Muayene Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik   YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ YÖNETMELİKLER –– Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme ve Görevlendirme Yönetmeliği –– Egzoz Gazı Emisyon Ölçme Cihazları Muayene Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik –– Isı Sayaçları Muayene Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına…

  Devamını Oku »
 • GündemResmi Gazete başlıkları

  Resmi Gazete başlıkları

  Resmi Gazete başlıkları/7263 Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun YASAMA BÖLÜMÜ KANUNLAR 7263 Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 7264 Türkiye Cumhuriyeti ile Filistin Ulusal Yönetimi Adına Filistin Kurtuluş Örgütü Arasında Geçici Serbest Ticaret Anlaşması ile Kurulan Ortak Komite’nin; Temel…

  Devamını Oku »
 • GündemResmi Gazete başlıkları

  Resmi Gazete başlıkları

  Resmi Gazete başlıkları/6356 Sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu Gereğince; İşkollarındaki İşçi Sayıları ve Sendikaların Üye Sayılarına İlişkin 2021 Ocak Ayı İstatistikleri Hakkında Tebliğ   YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ YÖNETMELİKLER –– Ankara Bilim Üniversitesi Ana Yönetmeliği –– Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tarımsal Çalışmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği –– İstanbul…

  Devamını Oku »
 • GündemResmi Gazete başlıkları,

  Resmi Gazete başlıkları

  Resmi Gazete başlıkları Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği Kapsamında Yapılacak Tasarım Gözetimi ve Kontrolü Hizmetlerine Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ CUMHURBAŞKANI KARARI –– Büyükşehir Belediyeleri, İl Özel İdareleri, Belediyeler ve Bunların Bağlı Kuruluşlarının Borçlarına Karşılık Genel Bütçe Vergi Gelirleri Tahsilat Toplamı Üzerinden Ayrılacak Paylardan Yapılacak Kesintilere İlişkin…

  Devamını Oku »
 • GündemResmi Gazete başlıkları

  Resmi Gazete başlıkları

  Resmi Gazete başlıkları Borsa Muamelat Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ YÖNETMELİKLER –– Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Personel Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik (Karar Sayısı: 3430) –– Tarım ve Orman Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı Yönetmeliği –– Oda ve Borsa Üyelerine Verilecek Disiplin ve Para…

  Devamını Oku »
 • GündemResmi Gazete başlıkları,Zorunlu Deprem Sigortası Tarife ve Talimat Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ

  Resmi Gazete başlıkları

  Resmi Gazete başlıkları Zorunlu Deprem Sigortası Tarife ve Talimat Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ   MİLLETLERARASI ANDLAŞMA –– Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Tercihli Ticaret Anlaşmasının Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3429) YÖNETMELİKLER –– Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara…

  Devamını Oku »