Gündem

Veli-der olarak 10 Aralik Insan Hakları Gününü kutlar

Veli-der olarak 10 Aralik Insan Hakları Gününü kutlar bu konuyu eğitim acısından değerlendirmek isteriz.

Veli-der olarak 10 Aralik Insan Hakları Gününü kutlar bu konuyu eğitim acısından değerlendirmek isteriz.
Ülkemizinde içinde bulunduğu, Insan Hakları beyannamesinde belirtilen eğitimle ilgili maddeler ;
Herkes, eğitim hakkına sahiptir. Eğitim, en azından ilk ve temel öğrenim aşamalarında parasızdır. İlköğretim zorunludur. Teknik ve mesleki eğitim herkese açıktır. Yüksek öğrenim, yeteneğe göre herkese eşit olarak sağlanır.
2.    Eğitim, insan kişiliğinin tam geliştirilmesine, insan haklarına ve temel özgürlüklere saygıyı güçlendirmeye yönelik olmalıdır. Eğitim, bütün uluslar, ırklar ve dinsel gruplar arasında anlayış, hoşgörü ve dostluğu yerleştirmeli ve Birleşmiş Milletlerin barışı koruma yolundaki etkinliklerini güçlendirmelidir.
3.    Ana-babalar, çocuklarına verilecek eğitimi seçmede öncelikli hak sahibidir.
şeklindedir. Fakat gözlemliyoruz ki ülkemiz de Anne-babalar seçmeli ders konusunda bile özgür değil ve dayatılan dersleri çocuklarına seçmek zorunda bırakılarak kısmen hak ihlaline mâruz kalmaktadırlar.Yine görüyoruz ki Parasız Bilimsel Laik eğitim yerine, dinsel ve skolastik düşünceye sahip müfredatlarla çocuklarımız bilim adamı yerine din adamı olarak yetiştirilmeye maruz kalmaktadırlar. Sınav istatistikleri Matematik ve Fen derslerinde başarısızlığı malesef ki doğrular niteliktedir. Temennimiz herkesin eşit ve yeteneklerine uygun bir şekilde Eğitim Hakkına sahip olmasıdır.
Yine görüyoruz ki 4+4+4 sistemi ile çocuklarımız istemeden eğitim sisteminin dışına itilmektedirler bunu da artan çocuk Tarım işçi rakamlarından anlayabiliyoruz. Beklentimiz 8 yıllık kesintisiz eğitim parasiz , bilimsel laik , çağdaş eğitim sisteminin uygulanmasi ve çocukların is cinayetlerine kurban gitmemeleridir. Yine, huükümetten beklentimiz Çıraklık okulları ve meslek edindirme kurslarında staj yapan çocukların is yerindeki ortamlarının sıklıkla denetlenmelidir.
Son yıllarda rakamsal olarak baktığımızda 2017 yılında yüzde 20,3 olan çocuk işçi oranı 2018 yılında yüzde 21,1’e çıkmış; çocuk işçi sayısı bir yılda 7 bin kişi artmıştır. Çocuk işçilikte kayıt dışı oranları da çok yüksektir. Türkiye’de yaklaşık olarak 600 bin civarında kayıt dışı çalışan çocuk işçi mevcuttur”

Çocuklar en fazla tarım ve inşaat gibi mevsimlik işlerde, çırak ve stajyer olarak organize sanayi bölgelerinde, yaz dönemlerinde ise özellikle hizmet sektöründe çalıştırılmaktadırlar. Dolayısıyla çocuk işçiler en çok, çocukların yarıya yakının çalıştığı tarım sektöründe çalışırken yaşamını yitirmektedir. 2019’daki çocuk işçi ölümlerinin yüzde 60’ını tarım işçisi çocuklar oluşturmaktadır. Tarımdaki çocuk iş cinayetlerini sanayideki (metal, tekstil, ağaç vs.) çocuk iş cinayetlerini sanayideki (metal, tekstil, ağaç vs.) çocuk ölümleri izlemektedir. Tarım işçiliğinde maruz kalınan kötü koşullarda barınma, yetersiz beslenme, bulaşıcı hastalık ve yoğun çalışma süreleri çocukların iş cinayetlerine kurban gitmelerinin nedenini ortaya koymaktadır.”
Vermiş olduğumuz verilerle, ilgili makamların bu konudaki hassasiyet geliştirip, böyle bir günde, farkindaliklarin gelişmesini arzu ederiz.Veli-der olarak 10 Aralik Insan Hakları Gününü kutlar
Veli-Der Başkan Yardımcısı Beyhan Korkmaz

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.